--- Νομαρχιακό Τμήμα Α.Δ.Ε.Δ.Υ.-- Αιτωλοακαρνανίας -- Email : ntadedy@otenet.gr --- Τηλέφωνο: 6945377725 --- Κατασκευή : Βαγγέλης Δούτσιος: http://goo.gl/oQU0S3 --- - Νομαρχιακό Τμήμα Α.Δ.Ε.Δ.Υ. - Αιτωλοακαρνανίας: Εκλογές για ανάδειξη αντιπροσώπων για το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ.

Εκλογές για ανάδειξη αντιπροσώπων για το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ.
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΔΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣΠΡΟΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΕΔΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΜΕΛΗ ΤΗΣ Α Δ Ε Δ Υ
ΜΜΕ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ


Αριθ. πρωτ :3

Μεσολόγγι 18/06/2013


ΘΕΜΑ: Εκλογές για ανάδειξη αντιπροσώπων για το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ.

Συνάδελφοι.

Σας έχουμε ήδη ενημερώσει για την εκλογοαπολογιστική συνέλευση αντιπροσώπων, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον κανονισμό λειτουργίας, και τον Ν. 1264/84.

Κατά την διάρκεια της συνέλευσης τέθηκε ζήτημα Αναβολής της Εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Νέας Εκτελεστικής Γραμματείας του Νομαρχιακού Τμήματος, προκειμένου όλα τα σωματεία που οι Ομοσπονδίες ανήκουν στην ΑΔΕΔΥ, να εκλέξουν αντιπροσώπους με τις Νόμιμες διαδικασίες αφ΄ενός και αφέτέρου να συμμετέχουν και άλλα σωματεία που μέχρι σήμερα δεν συμμετείχαν στην δύναμη των σωματείων του Νομαρχιακού τμήματος .

Η Εκτελεστική Γραμματεία του Ν.Τ. ΟΜΟΦΩΝΑ πρότεινε και  η Γενική Συνέλευση κατά μεγάλη πλειοψηφία Απεφάσισαν να: Ζητήσουν από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ , την Αναβολή της διαδικασίας , έως το τέλος Οκτώβρη του 2013, προκειμένου να συμμετέχουν περισσότερα σωματεία στην δύναμη του Ν.Τ., και να εκλέξουν αντιπροσώπους με τις Νόμιμες διαδικασίες.

Η ημερομηνία των εκλογών για την ανάδειξη Διοίκησης στο Νομαρχιακό Τμήμα Θα ανακοινωθούν μετά από απόφαση της εκτελεστικής γραμματείας του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ      

                                                               
Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: