--- Νομαρχιακό Τμήμα Α.Δ.Ε.Δ.Υ.-- Αιτωλοακαρνανίας -- Email : ntadedy@otenet.gr --- Τηλέφωνο: 6945377725 --- Κατασκευή : Βαγγέλης Δούτσιος: http://goo.gl/oQU0S3 --- - Νομαρχιακό Τμήμα Α.Δ.Ε.Δ.Υ. - Αιτωλοακαρνανίας: ΑΔΕΔΥ - ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 01-8-2013